ฟรี User Platinum 15 วัน และ File เอกสารการเรียน

ลงทะเบียนฟรี

ฟรี User Platinum 15 วัน และ File เอกสารการเรียน

efin on tour

Workshop 2024 @เชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักลงทุนชาวเหนือ ร่วมเจาะลึกทุกประเด็นการใช้งานโปรแกรม efin
พร้อมนำความรู้มาปฎิบัติจริงแบบเข้มข้น

วัน-เวลา

25

พฤษภาคม 2567


รอบ 1

เวลา 09.30 - 12.30 น.

รอบ 2

เวลา 13.30 - 16.30 น.
**รบกวนมาก่อนเวลา 15 นาที

สถานที่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ รอบที่ 1

09.00 - 09.30 น. เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 1
09.30 - 12.30 น. สอนรอบที่ 1
หัวข้อในการบรรยาย (เน้น workshop)
 • เทคนิควิเคราะห์ Fund Flow ควรซื้อขายสินทรัพย์ใด
 • เทคนิคค้นหาหุ้นที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด และสไตล์การลงทุน
 • Scan หุ้นอย่างง่าย ตามสไตล์นักลงทุน พร้อมส่งคำสั่งซื้อขาย
 • หาหุ้นสุด Smart สไตล์ใหม่ มาพร้อมโค้ชส่วนตัววิเคราะห์การเทรดอย่างเป็นระบบ
12.15 - 12.30 น. Q & A รอบที่ 1

กำหนดการ รอบที่ 2

13.00 - 13.30 น. เริ่มลงทะเบียน รอบที่ 2
13.30 - 16.30 น. สอนรอบที่ 2
หัวข้อในการบรรยาย (เน้น workshop)
 • เทคนิควิเคราะห์ Fund Flow ควรซื้อขายสินทรัพย์ใด
 • เทคนิคค้นหาหุ้นที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด และสไตล์การลงทุน
 • Scan หุ้นอย่างง่าย ตามสไตล์นักลงทุน พร้อมส่งคำสั่งซื้อขาย
 • หาหุ้นสุด Smart สไตล์ใหม่ มาพร้อมโค้ชส่วนตัววิเคราะห์การเทรดอย่างเป็นระบบ
16.15 - 16.30 น. Q & A รอบ 2
**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดงานนี้

 • ลงทะเบียนฟรี เน้นปฎิบัติ
  เรียนการใช้งานโปรแกรม efin กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกใช้งานจริงผ่านคอมพิวเตอร์
 • ใช้เทคโนโลยีให้เป็น ก็ได้เปรียบในตลาดหุ้น
  ของฟรีมีให้ใช้ มาฝึกใช้ให้เป็นไปกับเรา เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเล่นหุ้น
 • เจาะลึกจุดเด่น efin StockPickUp
  ฟังก์ชันไหนเด็ด ฟังก์ชันไหนโดน เหมาะกับคุณ มาค้นหาคำตอบได้ในห้องเรียน
 • เรียนรู้ฟังก์ชันใหม่ efin Mobile
  จบ ครบ ทั้งการวิเคราะห์ และซื้อขาย ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ Trademan
  ซื้อขายง่าย ตามสไตล์คนรุ่นใหม่ ใช้งานได้ทุก Platform
 • รับฟรี User Platinum
  มูลค่า 24,500 บาท ทดลองใช้งาน 15 วัน ก่อนใคร
 • รับฟรี File เอกสารการเรียน

efin คือใคร

ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารการลงทุนแบบออนไลน์ ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่รู้จักกันในนาม www.efinanceThai.com ตั้งแต่ปี 2544 นอกจากนั้นยังเป็นผู้พัฒนา Application วิเคราะห์และซื้อขาย ในตลาดทุน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวความรู้ในการลงทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในกับนักลงทุนไทย ทั้งในด้านความรู้ ข่าวสาร เครื่องมือ และโปรแกรม เพื่อให้นักลงทุนไทยลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม