30 AUGUST 2019

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 10
อาคารไซเบอร์เวิลด์ทาวเวอร์

DAYS

HOURS

MINUTES

SECONDS

เพิ่มศักยภาพ
ให้กับนักลงทุนด้วยระบบ AI
เพิ่มศักยภาพให้ดับนักลงทุนด้งยระบบ AI จาก efin ที่จะทำให้รู้ข้อบกพร่องของตนเอง และแนะนำสิ่งที่ควรแก้ไข รวมถึงช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์รับรู้ พร้อมทั้งพัฒนานักลงทุน ให้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น และยังทำให้บริหารทรัพยากรของบริษัท
ได้ดียิ่งขึ้นที่งาน Next Series ลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี วันนี้ (รับจำนวนจำกัด)
กำหนดการ

13.00 - 13.30 น.

ลงทะเบียน เเละ รับอาหารว่าง

13.30 - 14.00 น.

กล่าวเปิดงาน Next Series

ตอน “Roboguide อัจฉริยะนำทาง”

14.00 - 14.30 น.

เปิดตัว Applicationใหม่ล่าสุด

นวัตกรรม AI ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน เข้ามาช่วยวิเคราะห์และให้คำแนะนำวางแผนการเงินแบบรายบุคคล พร้อมส่งมอบลูกค้าที่ต้องการลงทุนถึงมือบริษัทหลักทรัพย์

14.30 - 15.00 น.

เปิดตัวช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

เปิดตัวช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Currency) พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ที่สนใจให้ลูกค้าซื้อขาย Crypto เชื่อมต่อการซื้อขายบนโปรแกรม efin StockPickUp

15.00 - 16.00 น.

เปิดตัวระบบ AI

ที่จะมาช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์บริหารต้นทุนและทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

16.00 - 16.15 น.

สรุปและกล่าวปิดงาน

ROBOGUIDE

อัจฉริยะนำทาง

ลงทะเบียนฟรี