พฤหัสบดีที่

6 มิ.ย. 2567

12:00 น. ถึง 17:30 น.

Hotel Nikko Bangkok
ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 4

VIEW MAP

"ESG ไม่ใช่กระแสหรือทางเลือก"
โลกเปลี่ยนไป ธุรกิจก็ต้องเปลี่ยน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ กำลังมุ่งสู่ทิศทางใหม่

เจาะลึกการทำธุรกิจด้วยความยั่งยืน
และเตรียมรับมือกับผลกระทบของการลงทุน
ด้าน ESG ในภาคธุรกิจ

ปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ผลของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้น
ความเหลื่อมล้ำของสังคม ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ
การตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

มาร่วมคว้าโอกาส ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ พลิกโฉมธุรกิจ ไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว
พบกับงาน efinanceThai ESG Forum 2024:UNLOCKING ESG VALUE FOR BUSINESS SUCCESS
งานสัมมนาที่รวมวิทยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืน เพื่อยกระดับตลาดทุนไทย
ติดตามนโยบายภาษีสรรพสามิตเพื่อช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

 • คุณรณดล นุ่มนนท์

  รองผู้ว่าการ
  ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 • ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ์

  อธิบดีกรมสรรพสามิต

 • ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร

  รองผู้จัดการ
  หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • คุณสมโภชน์ อาหุนัย

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

 • คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

  ประธานคณะผู้บริหาร
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 • คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด,
  นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

 • คุณวิน พรหมแพทย์

  CFA, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ผู้บริหารสายงาน ลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 • คุณทำเนียม ถนอมสังข์

 • ผศ.ดร.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL


 • MODERATOR

  คุณสุภัททกิต เจตทวีกิจ (ทีน่า)

  กรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)  เจ้าของหนังสือ
  "กาลครั้งหนึ่งใน จีนยุคใหม่"
  และเจ้าของเพจ "Made in Tena"

AGENDA

6 มิถุนายน 2567

Hotel Nikko Bangkok

ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 4

(BTS สถานีทองหล่อ ทางออกที่ 3)


12:00 - 13:00

ลงทะเบียน


#OPENING SESSION

13:00 - 13:15

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ในนามเว็บไซต์อีไฟแนนซ์ไทย
"efinancethai.com" กล่าวต้อนรับ

คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส


#SESSION I : ESG กับการยกระดับธุรกิจไทย

13:15 - 13:45

ESG กับการยกระดับธุรกิจไทย

คุณรณดล นุ่มนนท์


13:45 - 14:15

นโยบายภาษีสรรพสามิต เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ


14:15 - 14:45

ทำไมต้องทำ ESG บริษัทจดทะเบียนจะได้ประโยชน์อย่างไร และต้องทำอย่างไร

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร


14:45 - 15:00

Break


#SESSION II : ESG โอกาสการเติบโตของภาคธุรกิจ (Panel Talk)

15:00 – 16:15

ช่วงเสวนา “ESG โอกาสการเติบโตของภาคธุรกิจ”

คุณสมโภชน์ อาหุนัย / คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ


#Session III : ESG กับการลงทุน (Panel Talk)

16:15 – 17:00

ช่วงเสวนา “ESG กับการลงทุน” ร่วมเสวนาโดย
นักลงทุนและนักวิเคราะห์

คุณวิน พรหมแพทย์ / คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร


#Session IV : เริ่มต้นเรื่อง ESG กับองค์กรอย่างไร

17:00 – 17:30

เริ่มต้นเรื่อง ESG กับองค์กรอย่างไร

คุณทำเนียม ถนอมสังข์ / ผศ.ดร.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ

SPONSORS

รีบมาอย่ารอช้า!

"พบกับงานรวมพลคน ESG
อัปเดตความรู้ เติมเต็ม Networking"

ไม่ว่าคุณจะเป็น นักพัฒนาธุรกิจ ผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ ESG (CEO, CFO, COO)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม นัก CSR หรือนักวิชาการ

ที่ต้องการร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน พัฒนาสังคมด้วยความรับผิดชอบ

ขับเคลื่อนความรู้ด้าน ESG นี่คือเวลาที่ห้ามพลาด!

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานจำนวน 200 ท่าน

สำรองที่นั่งฟรี