lbl_datetime
 
Features
สามารถเลือกดูความหมายในแต่ละ feature ได้
 • More Data (ข้อมูลที่มากขึ้น)

 • News Features      

 • History News 6 Months 9 Months 12 Months

  +

  มีประโยชน์ ช่วยเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนจากข่าวและความคิดเห็นจากบทวิเคราะห์ในอดีต ว่าความเชื่อของนักวิเคราะห์ มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างไร และความเชื่อของตลาดในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไร และที่สำคัญบางครั้งประเด็นปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัวไม่ได้เปลี่ยนไปจากอดีต จะเปลี่ยนก็เพียงแต่สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

 • Exclusive News

  +

  เป็นข่าวที่เจาะลึกในประเด็นที่มีกระทบทำให้ต่อราคาหุ้นที่อยู่ในกระแสช่วงเวลานั้นๆ และจะเน้นหุ้นที่ไม่ค่อยมีบทวิเคราะห์ ทำให้มีทางเลือกมากขึ้นจากข้อมูลที่ช่วยตัดสินใจในการลงทุน ทำให้เป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหุ้นตัวเล็ก

 • Volume Analysis (History)      

  +

  มีผลต่อการวิเคราะห์แนวรับแนวต้าน ด้วยแนวคิดต้นทุนการถือครองในรอบหนึ่งๆยิ่งมีข้อมูลย้อนหลังยาวนานขึ้นก็ยิ่งวิเคราะห์ต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น เพราะความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนใหญ่จะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา เราสามารถตรวจสอบข้อมูลในวันที่ มีการซื้อขายผิดปกติ เพื่อหาต้นทุนไว้วางแผนในการลงทุน เพราะใครที่มีต้นทุนได้เปรียบในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ คือ สิ่งที่นักกลยุทธ์ให้ความสำคัญ

 • Stock 90 days 120 Days 120 Days

 • TFEX 90 days 90 Days 90 Days

 • Graph History

 • Minute Period 15 Months 18 Months 18 Months

  +

  มีผลต่อนักเก็งกำไรด้วยกราฟเทคนิคเพื่อนำข้อมูลไปทำ Back Test หากวิธีการลงทุนที่ให้ได้ค่า expectancy เป็นบวก หรือได้ผลตอบแทนคุ้มกับความเสี่ยงนั้นเอง หรือจะไว้ศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้นในแต่ละช่วงเวลาที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงไว้ศึกษาหาจุดอ่อนของ Indicator หรือ Price Pattern ต่างๆที่เรากำลังศึกษาอยู่

 • 1 Minute Stock 90 Day 90 Day 90 Day

 • Fundamental History      

 • Short Financial 5 Years 7 Years 10 Years

  +

  การดูงบการเงินอย่างย่อย้อนหลังจะยิ่งเห็นความสม่ำเสมอของความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผลประกอบการณ์ รวมถึงการคาดการณ์การตอบสนองของราคาที่ผลต่อกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และโดยภาพรวมเราพยายามนำค่าสำคัญของงบทั้ง 3 ประเภทได้แก่ งบดุล,งบกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด
  การค้นหาหุ้นจากแนวโน้มของพื้นฐานธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญในการคาดการณ์อนาคต และการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน รวมถึงเวลาทำคาดการณ์ผลกำไรแล้วเราสามารถคาดการณ์สัดส่วนทางการเงินต่างๆที่อาจเปลี่ยนไปจนทำให้นักลงทุนบางกลุ่มสนใจมากขึ้นในอนาคต

 • Net Profit Analysis 5 Years 7 Years 10 Years

  +

  มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ฤดูกาลของกำไรของหุ้นแต่ละตัว เหมาะสำหรับนักเก็งกำไรตามผลประกอบการณ์ยิ่งมีข้อมูลมากการยิ่งยืนยันพฤติกรรมได้ชัดเจนมากขึ้น การวิเคราะห์กำไรเป็นรายไตรมาสเปลี่ยนเทียบกันในบางธุรกิจทำให้เราเห็น รอบการทำกำไรของธุรกิจเค้าว่าจะได้กำไรเยอะเป็นพิเศษช่วงไตรมาสไหน หรือ กำไรน้อยเป็นพิเศษในไตรมาสไหน ซึ่ง เหมาะการการนำเป็นข้อตั้งสังเกตในการค้นหาตัวหุ้นที่เราสนใจลงทุนได้
  เช่น เราอาจเห็นบริษัทหนึ่งจะกำไรน้อยที่สุดในไตรมาส 4 ของทุกปี แต่ปรากฏว่าไตรมาส 4 ปีนี้กำไรเติบโตมากขึ้น 20% เทียบกับไปไตรมาสเดียวของปีที่แล้ว

 • Revenue Analysis 5 Years 7 Years 10 Years

  +

  มีประโยชน์ในการวิเคราะห์การเติบโตของรายได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เหมาะกับการวิเคราะห์บริษัทที่ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเช่น ของใช้ หรือ ของกิน ว่าผู้คนยังนิยมในสินค้าเค้าหรือไม่ แม้ถึงบางครั้งต้นทุนอาจจะผันผวนบ้างแต่หากรายได้เติบโต ก็หมายความเนื้อธุรกิจเค้ายังดีอยู่

 • %Net Profit Margin Analysis 5 Years 7 Years 10 Years

  +

  มีประโยชน์ในการวิเคราะห์บริษัทที่อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างแท้จริง คือในสภาพว่าที่รายได้ของธุรกิจเติบโต ไปพร้อมกับการควบคุมต้นทุนที่ดียิ่งขึ้นทำให้ ธุรกิจที่กำไรมากขึ้นต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหุ้นตัวที่เค้าสู่สภาวะดังกล่าวจะมีการปรับขึ้นของราคาหุ้นค่อนข้างจะสูงตามระยะเวลาที่งบการเงินเข้าสู่ภาวะดังกล่าว

 • Fundamental Status (Full Data)

 • Condition in Total Scan Feature (เงื่อนไขสำหรับค้นหาหุ้นตามที่ต้องการ)

 • Indicator Conditions      

 • Period In Graph (60,120,240,Day,Week)

  +

  มีผลต่อเกณณ์ซื้อขายของนักเก็งกำไรระยะสั้นหรือระยะยาว ให้เลือกตัดสินใจแตกต่างกัน ยิ่งใช้ Period ที่กว้างขึ้นเช่น Week ก็มีโอกาสเจอหุ้นเป็นเป็นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหญ่ๆของหุ้นที่ค้นหาเจอ เพื่อนำไปตรวจสอบความเป็นไปได้ของพื้นฐานร่วมยิ่งเพิ่มความแม่นยำ

 • Volume Rate of Change Indicator

  +

  มีผลต่อการเลือกหุ้นที่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณซื้อขายหมุมเวียนเยอะขึ้นผิดปกติในรอบ 5 ห รือ 10 วันจัดเป็น Indicator ที่ช่วยในการเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องไม่สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับคนที่ชอบลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่มีพื้นฐานดีๆซ่อนอยู่

 • PE (Price Earning Ratio) Average  

 • PBV (Price Per Bookvalue) Average  

 • Valuation Conditions      

 • Price Break High      

  +

  มีผลต่อการวิเคราะห์ด้วยหลักความเชื่อว่าหุ้นที่ราคาขึ้นสูงสุดในรอบระยะเวลาหนึ่งๆสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นตัวนั้น นิยมใช้ร่วมกับหุ้นที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็น Growth Stock หรือเป็นหุ้นที่จะมีประเด็นเกี่ยวกับกำไรในอนาคตที่จะเติบโตมากขึ้น

 •        - Break 30 Day    

 •        - Break 60,120,180 Day

 •        - Break 240 Day

 • Price Break Low      

  +

  มีผลต่อการวิเคราะห์ด้วยหลักความเชื่อว่าหุ้นที่ราคาลดลงสูงสุดในรอบระยะเวลาหนึ่งๆสะท้อนความกลัวของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นตัวนั้น นิยมใช้ในการขายหรือ Short หุ้นที่จะมีแนวโน้มกำไรลดลงด้วย นักลงทุนที่สนใจหุ้น Turn Around สามารถใช้เป็นเกณฑ์ความขัดแย้งระหว่างราคาหุ้น กับ พื้นฐาน เพื่อหาหุ้นดังกล่าว

 •        - Break 30 Day

 •        - Break 60,120,180 Day

 •        - Break 240 Day

 • % Price Up in Period

  +

  มีผลต่อการค้นหาหุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้นเยอะๆในรอบระยะเวลาหนึ่งๆเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเข้าไปศึกษาว่าราคาหุ้นดังกล่าวราคาขึ้นสูงเกินพื้นฐานไปหรือยัง เทียบกับหุ้นที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกัน และได้รับความนิยมพอๆกัน ซึ่งนักลงทุนอาจใช้เทคนิค Short หุ้นตัวที่คิดว่าขึ้นมาสูงเกินไป และ Buy หุ้นที่คิดว่ายังมีการเติบโตต่อไปได้อีกเทียบกับราคา เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

 •        - Period 30 Day

 •        - Period 60,90,120,180 Day  

 •        - Period 240 Day    

 • % Price Down in Period      

  +

  มีผลต่อการค้นหาหุ้นที่ราคาลดลงมาเยอะๆในรอบระยะเวลาหนึ่งๆเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเข้าไปศึกษาว่าเหตุการณ์ไม่ดีนั้นเป็นภาวะเพียงแค่ชั่วคราว เพื่อค้นหาหุ้น Turn Around ที่ยังไม่ค่อยมีนักลงทุนสนใจเท่าไรเนื่องจากราคาที่ปรับตัวลดลงเยอะ

 •        - Period 30 Day

 •        - Period 60,90,120,180 Day  

 •        - Period 240 Day    

 • Beta in Period      

  +

  มีผลในการเลือกหุ้นที่มีพฤติกรรมราคาขึ้นมากกว่าดัชนี หรือ ลดลงน้อยกว่าดัชนี เพื่อเลือกหุ้นที่คิดว่าลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี เพื่อพยายามจัดพอร์ตหุ้นให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีและเป็นการเลือกหุ้นที่คาดการณ์ว่ากองทุนจะนิยมลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่มีค่า Beta มากกว่า 1 และ Alpha มากกว่า 0 เช่นกัน

 •        - Period 6,30,90 Day

 • Alpha in Period      

  +

  มีผลในการเลือกหุ้นที่มีพฤติกรรมราคาขึ้นมากกว่าดัชนี หรือ ลดลงน้อยกว่าดัชนี เพื่อเลือกหุ้นที่คิดว่าลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี เพื่อพยายามจัดพอร์ตหุ้นให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีและเป็นการเลือกหุ้นที่คาดการณ์ว่ากองทุนจะนิยมลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่มีค่า Beta มากกว่า 1 และ Alpha มากกว่า 0 เช่นกัน

 •        - Period 6,30 Day  

 •        - Period 90 Day  

 • Analysis Conditions      

 • DE(Debt Equity Ratio) Growth QoQ,YoY    

  +

  มีผลต่อการเลือกหุ้นที่ Equity เติบโตเยอะกว่า Debt ในไตรมาสล่าสุด สะท้อนว่าบริษัทดังกล่าวบริหารงานดี หนี้สินน้อยลงในขณะที่ส่วนเข้าของเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการค้นหาหุ้น

 • DE(Debt Equity Ratio) Decrease QoQ,YoY    

  +

  มีผลต่อการเลือกหุ้นที่ Equity เติบโตเยอะกว่า Debt ในไตรมาสล่าสุด สะท้อนว่าบริษัทดังกล่าวบริหารงานดี หนี้สินน้อยลงในขณะที่ส่วนเข้าของเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการค้นหาหุ้น

 • ROE (Return of Equity) Growth YoY 1 years 2 years 3 years

  +

  มีผลต่อการเลือกหุ้นที่ Equity เติบโตเยอะกว่า Debt ในไตรมาสล่าสุด สะท้อนว่าบริษัทดังกล่าวบริหารงานดี หนี้สินน้อยลงในขณะที่ส่วนเข้าของเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการค้นหาหุ้น

 • ROE (Return of Equity) Decrease YoY 1 years 2 Years 3 years

 • Dividend Continue 3 Years 4 Years 4 years

  +

  มีผลต่อการเลือกหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยเน้นเฉพาะที่ปันผลเป็นเงินเท่านั้นครับ เพื่อสะท้อนผลประกอบการณ์และความใส่ใจของผู้บริหารที่มีต่อนักลงทุน

 • Equity Growth Continue   2 years 3 years

 • NetProfit Turn Arround    

 • Revenue Turn Around    

 • Operating Cash Flow +/-  

  +

  มีผลในการเลือกหุ้นที่มีกระแสเงินสดในการดำเนินงานดี เพื่อสะท้อนว่าการบริหารงานดีมีกระแสเงินสดเข้าตลอด

 • Investment Cash Flow +/-    

  +

  มีผลในการเลือกหุ้นที่นำเงินสดไปลงทุนเพิ่ม โดยความเชื่อว่าบริษัทไหนที่หยุดลงทุนก็หยุดเติบโต ทำให้ราคาหุ้นก็จะไม่เติบโตในระยะยาว

 • NVDR (Non-Voting Depository Receipt) Average  

  +

  มีผลต่อการวิเคราะห์หุ้นใน Set 50 หรือ Set 100 ที่มีต่างชาตินิยมลงทุน โดยใช้หลักการเหมือนเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไป NVDR> NVDR AVG 5 เป็นต้น เพื่อสะท้อนว่านักลงทุนต่างชาติทยอยสะสมหุ้นตัวนี้ ซึ่งตามหลักแล้วเงินทุนที่มีขนาดใหญ่จะเคลื่อนไหวช้าและคาดการณ์ในระยะยาวเป็นหลักทำให้มีโอกาสได้กำไรจากการเคลื่อนย้ายของเงินในขณะนั้น

 • NVDR (Non-Voting Depository Receipt) Accumulate 2 days 3 days 4 days

  +

  มีผลต่อการเลือกหุ้นที่ NVDR ทยอยซื้อสะสมต่อเนื่อง 1-3 วันเหมาะสำหรับหุ้นใน set50, set100 ที่ต่างชาตินิยมลงทุน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ร่วมกับค่า NVDR AVG จะช่วยให้ค้นหาหุ้นที่ต่างชาติทยอยสะสมจนมากกว่าค่าเฉลี่ยด้วย

 • NVDR Accumulate (Period week) 1 Week 2-4 Week

 • Fundamental Features (ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานที่มากขึ้น)

 • More Value in Short Financial      

 • Operate Cash/Net Profits (%)

 • Cash/Net Profits (%)

 • Price Cash Ratio

 • Cash Earning Ratio

 • Enterprise Value (M฿)

  +

  Enterprise Value คือ มูลค่าของกิจการในตลาดรวมกับหนี้สินรวมลบด้วยเงินสด เพื่อดูมูลค่ากิจการในอีกรูปแบบหนึ่งโดยตัดเงินสดออกไป

 • Operating Cash Flow  

  +

  Operating Cash Flow คือ การดูเฉพาะเงินสดจากผลการดำเนินงาน เป็นบวกหรือลบ อย่างง่ายๆ เพื่อคัดแยกหุ้นในระดับเบื้องต้น

 • Investment Cash Flow  

  +

  Investment Cash Flow คือ การดูเฉพาะเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หากเป็นลบ อาจจะสะท้อนว่าบริษัทมีการลงทุน โดยความเชื่อส่วนหนึ่งในการลงทุนคือ บริษัทใดที่หยุดลงทุนก็หยุดเติบโตในอนาคต ดังนั้นเราพยายามหาบริษัทที่มีการลงทุนเพื่อจะเลือกบริษัทที่อาจจะเติบโตในอนาคต

 • Chart Trend Short financial    

 • EBITDA    

 • PEG Ratio    

 • Dividend Growth    

 • Detial Expense    

 • Detial Revence    

 • Detial Liability    

 • PE/PBV AVG Analysis

 • XD Ranking  

  +

  เป็นการค้นหาหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วให้ปันผลเยอะเทียบกับราคาในกระดานขณะนั้นเพื่อเก็งกำไรหุ้นที่ปันผลสูงๆ โดยจะเน้นใช้ในช่วงฤดูกาล XD เพราะ หลายบริษัทที่เมื่อประกาศ XD แล้วมีการจ่ายปันผลเทียบกับราคาปิดของหุ้นในวันก่อนหน้าแล้วให้ผลตอบแทนสูงว่าพันธบัตร

 • Other Features

 • Smart Ranking in Total Scan

  +

  เป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลของหุ้นมาเรียงลำดับ Column ที่นักลงทุนกำหนดได้เอง โดยสามารถนำมาประยุกต์ดู % ความห่างของค่า Indicator กับราคา last เพื่อใช้ดูสัญญาณซื้อขายแบบ real time จากหุ้นทุกตัวที่เราสนใจ โดยจะใช้ร่วมกับ Total Scan

 • Top 30 warrant  

  +

  เป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหา warrant ที่แปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญแล้วได้กำไรเยอะๆ มาเก็งกำไรกัน เพราะเราเชื่อว่าราคาหุ้นจะไม่สะท้อนพื้นฐาน แต่สุดท้ายแล้วสะท้อนพื้นฐาน หากราคาหุ้น warrant ตัวไหนที่แปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญแล้วให้กำไรเยอะมากๆ สุดท้าย ช่องว่างหรือส่วนต่างตรงนี้จะต้องค่อยๆหายไป

 • Probability Analysis  

  +

  เป็นเครื่องมือที่ช่วยตัดสินใจในการเลือก Sector สำหรับลงทุนหากมีค่า AVG ROP มากกว่า 0 จะมีความหมายว่าลงทุนใน Sector นั้นจะให้ผลตอบแทนคุ้มกับความเสี่ยง

 • Deposit Template on Server 10 temps 20 temps 30 temps

  +

  เป็นการฝาก Template ไว้บน Server สำหรับนักลงทุนที่มีการย้ายเครื่องในการใช้งานจะได้มี Template ตามไปใช้งานได้ ซึ่งในระบบเดิมจะมีการจดจำ Template แยกตาม USER และ เครื่องที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

 • Smart RTD เชื่อมกับ Excel  

  +

  เป็นความสามารถในการนำข้อมูลจาก Stock Pick Up ไปแสดงผลในรูปแบบ Excel แบบ Real time สำหรับนักลงทุนที่มีแนวคิดในการสร้างรูปแบบ การวิเคราะห์เฉพาะตัวขึ้นมาใช้งานเอง

 • NVDR Accumulate Ranking    

 • NVDR Cost AVG   60 Day 240 Day

 • Special

 • efin Anywhere (Live Plus Package)    

  +

  สำหรับ Package ระดับ Platinum นั้นจะสามารถนำ User ที่ได้รับไป Log in ใช้ efin Anywhere ได้ด้วยแต่จะไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกันกับการใช้งาน efin Stock Pick Up บน PC

 • App efin om Mobile Real time Real time Real time

 •        - Customize Scan Day

 • Indicator & Tool In Graph

 • Indicator      

 • Return of Probability    

  +

  เป็น Indicator ด้านความน่าจะเป็นที่ใช้ร่วมกับการลงทุนสินค้าประเภท Index ลิขสิทธิ์เฉพาะที่ efinancethai ที่เดียว โดยการทำ Back test เทียบกับ Set50 แล้วว่าให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยง

 • Forecast Price Swing  

 • Percent High Previous Close  

 • Percent Low Previous Close  

 • Percent High Low Previous Close  

  +

  เป็น Indicator วันเปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคา high และ low เทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า

 • NVDR Avg Price  

  +

  เป็นราคาเฉลี่ยของต้นทุนที่ NVDR ซื้อขายในแต่ละวัน เพื่อประเมินราคาที่นักลงทุนต้องการซื้อขายให้ต้นทุนได้เปรียบกลุ่ม NVDR

 • NVDR Val  

  +

  เป็นมูลค่าซื้อขายของ NVDR ที่ Net buy – Net sell ในแต่ละวันของหุ้นแต่ละตัว รวมถึง sector ด้วย

 • %NVDR (Vol)  

  +

  เป็นสัดส่วน % ของ Volume สะสมของยอดซื้อขาย NVDR เทียบกับ Volume ซื้อขายรวมทุกกลุ่มเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ NVDR ที่มีต่อราคาหุ้นตัวนั้นๆ

 • %NVDR (Val)  

  +

  เป็นสัดส่วน % ของ Value สะสมของยอดซื้อขาย NVDR เทียบกับ Value ซื้อขายรวมทุกกลุ่มเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ NVDR ที่มีต่อราคาหุ้นตัวนั้นๆ

 • Summary Open Interest  

  +

  เป็นการนำยอด Open Interest ของสัญญาทุก series ในสินค้าแบบเดียวกับมารวมกันเพื่อวิเคราะห์ว่ามีกระแสเงินไหลเข้ามาเก็งกำไรในสินค้าประเภท TFEX นั้นๆหรือไม่

 • NEWS  

  +

  เป็นการนำข่าวจาก efinancethai มาจับคู่กับราคาหุ้นในกราฟเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข่าวกับราคาหุ้น

 • Donchain Channel

  +

  Donchian channel indicator หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Price Channel ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงเริ่มต้นของทศวรรษ 1970 โดยคุณ Richard Donchian เขามีชื่อเสียงในด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของตลาดการเงิน Price Channel จัดอยู่ใน indicator ประเภทตามทิศทางแนวโน้ม, สัญญาณและรูปแบบจะคล้ายกับของ Bollinger Bands indicator ที่เป็นที่รู้จักกันดี. อย่างไรก็ตาม, สิ่งที่ไม่เหมือนกับ Bollinger Bands คือ Donchain's price channels ใช้ค่าราคาสูงสุด ต่ำสุดในช่วงระยะเวลาที่แน่นอนช่วงหนึ่ง

 • Projection Band

  +

  เป็น Indicator ในกลุ่ม Band Indicator ที่เน้นการคาดการณ์จุดกลับตัวของราคาหุ้นในขณะที่ราคาหุ้นต่ำกว่าหรือมีค่าเท่ากับเส้น Bottom และ ขายทำกำไรในขณะที่ราคาหุ้นเท่ากับเส้น Upper ซึ่งถูกคิดค้นโดย Mel Widner ในช่วงปี 1995

 • ZigZag (EFIN Version)    

  +

  เป็น Indicator ที่ประยุกต์จาก zigzag ตัวเดิมโดยเพิ่มการสังเกตค่าสัดส่วนระหว่างแกน X กับ แกน Y ได้ง่ายขึ้นและนำไปใช้กับความรู้ด้าน Pattern จากกราฟเทคนิค

 • Fractals  

  +

  Fractals - หนึ่งในห้า indicator ของ Bill William ซึ่งใช้บ่งชี้จุดต่ำสุดและจุดสูงสุด การตัดสินใจทางเทคนิคของ fractal ขาขึ้นคือการที่มีอย่างน้อย 5 แท่งราคาอยู่ติดกัน, โดยที่แท่งราคาสองแท่งซึ่งมีจุดสูงสุดต่ำกว่าอยู่ในตำแหน่งก่อนและหลังแท่งราคาที่สูงที่สุด การจัดเรียงองค์ประกอบในทางตรงข้าม (5 แท่งราคาอยู่ติดกัน, โดยที่แท่งราคาสองแท่งซึ่งมีจุดต่ำสุดสูงกว่าอยู่ในตำแหน่งก่อนและหลังแท่งราคาที่ต่ำที่สุด) เป็น fractal ขาลง ในกราฟ, Fractals มีมุลค่า High และ Low; ซึ่งบ่งบอกโดยลูกศรชี้ลงและชี้ขึ้น

 • Hull Moving Average    

  +

  Hull เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (HMA) พัฒนาโดย อลันฮัลล์ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและราบรื่น หรือขจัดความผันผวนออกไปได้ดีในระดับ ตามความเชื่อของผู้คิดค้นขึ้น โดยมีหลักการใช้งานเช่นเดียวกับกลุ่มค่าเฉลี่ยต่างๆ

 • Arron Oscillator

  +

  Aroon Oscillator ถูกพัฒนาขึ้นโดยคุณ Tushar Chande, ผู้ที่มีตำแหน่งสูงคนหนึ่งใน Tuscarora Capital Management โดยที่ oscillator ตัวนี้ทำงานอยู่บนพื้นฐานของ Aroon Indicator, แต่ให้สัญญาณในจำนวนที่น้อยกว่า และเป็น Indicator ที่ช่วยในการยืนยันความแข็งแรงของแนวโน้มนั้นๆ ว่าแข็งแรงค่าไหน

 • Arron Up/Down

  +

  Aroon Up/Down เป็น Indicator ที่พยายามจะคาดการสภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มชัดเจน กับ Side way ออกจากกัน เพราะ สภาวะ side way เป็นจุดอ่อนของนักลงทุนสายตามแนวโน้ม

 • Coppork Curve

  +

  Coppock Curve เป็น Indicator ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับระยะยาวนักลงทุนในตลาดหุ้นที่สร้างขึ้นโดย ESC Coppock ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารบาร์รอนเมื่อ 15 ตุลาคม 1962. ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับกราฟรายเดือน

 • Projection Oscillator

  +

  เป็น Indicator ที่ถูกพัฒนาโดย Mel Widner ในช่วงปี 1995 ด้วยเช่นกัน แต่เน้นการซื้อขายในระยะสั้น ถึง กลาง โดยอาศัยการดูสัญญาณ ซื้อมากเกินไป หรือ ขายมากเกินไปเพื่อคาดการณ์สัญญาณกลับตัวของราคาหุ้นระยะสั้น

 • Fisher Transform

  +

  เป็น Indicator ที่มีหลักการคล้ายกับ RSI แต่ผู้คิดค้นได้พยายามแก้ไขจุดอ่อนบางส่วนออก เพื่อให้เหมาะสมต่อการคาดการณ์จุดกลับตัวของราคาหุ้นในระยะสั้น ถึง ระยะกลาง

 • Percentage Price Oscillator

  +

  เป็น Indicator ที่มีความใกล้เคียงกับ MACD มาก ค่ามาตรฐานของ PPO จะเหมือนกับค่ามาตรฐานของ MACD คือ 12,26,9 PPO ก็จะมีลักษณะเหมือนกับ MACD คือมีเส้น 2 เส้นวิ่งตัดกันแต่ความแตกต่างคือ PPO จะแสดงออกมาเป็นเปอร์เซ็นและจะไม่มี Histogram เหมือนกับ MACD การเทรดด้วย PPO นั้นก็จะเหมือนกับ MACD ถ้าหากเส้นวิ่งผ่านระดับเส้น 0 ขึ้นมาข้างบนก็จะมองว่าเป็น Up Trend ถ้าตัดลงต่ำกว่าเส้น 0 ก็จะมองว่าเป็น Down Trend และยังสามารถมองพวก Divergence ได้ด้วยเหมือนกัน

 • Percentage Volume Oscillator

  +

  เป็น Indicator ที่มีแนวคิดคล้ายกับ Percentage Price Oscillator แต่มีการนำ Volume เข้ามาคำนวณร่วมด้วยเพราะเชื่อว่า volume มีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางราคาด้วย

 • Rainbow Oscillator

  +

  เป็น Indicator สายตามแนวโน้มที่ประยุกต์การใช้เส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้นเข้ามาใช้งานพร้อมกัน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้น

 • Price style      

 • Break Strong Trend (efin)

 • Analysis Feature      

 • Best Case Simulate    

  +

  เป็นความสามารถในการค้นหาค่า Period ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงที่สุดสำหรับการซื้อขายด้วยเส้นค่าเฉลี่ยตัดกัน 2 เส้น (ใช้ได้เพียง 5 Indicator ท่านั้น) ซึ่งนิยมใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของหุ้นแต่ละตัวว่ามีระยะเวลาในการเป็นแนวโน้มขาขึ้นยาวนานแค่ไหนเทียบกับรอบผลประกอบการณ์ในแต่ละไตรมาส

 • Forecast Simulate    

  +

  เป็นการคาดการณ์ราคาที่จะเป็นสัญญาณซื้อสัญญาขายล่วงหน้าจากทฤษฏีเส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้นตัดกันโดยสามารถใช้ได้กับ Indicator เพียง 5 ตัวเช่นกัน นำไว้ใช้เป็นการตั้ง stop order ล่วงหน้า

 • Indicator Maker  

 • Expert Consult    หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าวสามารถใช้ได้เฉพาะรายบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถซื้อบริการในนามนิติบุคคลได้ เนื่องจากค่าบริการที่ทางตลาดหลักทรัพย์เรียกเก็บ จะแตกต่างกันระหว่าง รายบุคคลกับ นิติบุคคล
Package Platinum ของสงวนไว้ให้กับนักลงทุนที่ผ่านการอบรมกับ efinanceThai ครบทุกหลักสูตรเนื่องเครื่องในระดับ Platinum บางเครื่องมือจำเป็นต้องใช้ความรู้ที่ทาง efinanceThai ถ่ายทอดให้ เพราะ อาจเป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาเรียนรู้ได้จากที่อื่น