lbl_datetime
 

efin Stock Pick Up
คือ โปรแกรมที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ (PC) สำหรับช่วยวิเคราะห์ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นและอนุพันธ์
โดยมีฟังชั่นที่สำคัญแบ่งเป็น 4 ด้านใหญ่ๆ

 • การวิเคราะห์ด้วยกราฟเทคนิค ซึ่งมี Indicator มากกว่า 130 ชนิดรวมถึงมี Indicator ที่มีเฉพาะที่เราที่เดียวเป็นผู้คิดค้นขึ้นเอง
 • ข่าวสารด้านการลงทุนที่ถูกนำเสนอโดยสำนักข่าวคุณภาพ efinanceThai รวมถึงระบบค้นหาข่าวย้อนหลังได้สูงสุดถึง 1 ปี
 • การนำข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐานมานำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย รวมไปถึงนำไปประยุกต์กับเครื่องมือค้นหาหุ้น ที่จะช่วยให้นักลงทุน
  ค้นหาหุ้นที่ต้องการ ใช้ได้ไม่ยากทั้งหุ้นที่ควรซื้อ และ หุ้นที่ควรขาย
 • การนำข้อมูลสถิติด้านการซื้อขายที่เกิดขึ้นมาสร้างเป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยให้แง่คิดในมุมต่างๆ ทั้งการเก็งกำไร หรือ การลงทุนระยะยาว

ความต้องการขั้นพื้นฐานของระบบ

 • CPU processer 2.0 GHz หรือสูงกว่าจะให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
 • 1 GB RAM หรือสูงกว่า
 • พื้นที่ดิสก์ 200 MB*
 • VGA (800 x 600) และ RAM VGA สูงกว่า 32 MB
 • การเชื่อมต่อเครือข่าย hi-speed Internet ADSL 1 Mbps หรือสูงกว่า
 • สนับสนุน OS: Windows XP, Windows 7, Windows 8 เท่านั้น