สมัครสมาชิก efin ฟรี!
สำหรับสมาชิกใหม่ เพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
BETTER TRADE 2023 : High Risk High Rich
สมัครสมาชิก ฟรี!
หรือ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
สำหรับสมาชิก efinanceThai อยู่แล้ว

“บริษัท ออนไลน์ เอสเซ็ท จำกัด (efin) ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมงาน efin ให้คำมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมงาน ตามที่พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศกำหนด” “ภายในงานอาจมีการบันทึกภาพและวิดีโอ การเข้าร่วมงานของท่าน หมายความว่าท่านได้ยินยอมต่อการบันทึกภาพและวิดีโอแล้ว” โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ efin ได้ที่นี่