efinancethai

ประเด็นร้อน

พบ 10 บจ.เพิกถอนจากตลาดฯ รอบ 2 ปี มีทั้งถูกเทคฯ - พ้นสภาพ

พบ 10 บจ.เพิกถอนจากตลาดฯ รอบ 2 ปี มีทั้งถูกเทคฯ - พ้นสภาพ

พบ 10 บริษัททยอยพ้นสภาพบจ. ตั้งแต่ปี 64 กอดคอนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ พบทั้งขอเพิกถอนโดยสมัครใจ - แก้ไขเหตุเพิกถอนไม่ทัน จำนวน 5 บริษัท เท่ากัน รายล่าสุดคือ SVH นำหุ้นออก หลังถูก BDMS ทำเทนเดอร์ฯ เทรดวันสุดท้าย 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา  

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อนุมัติให้ บมจ.สมิติเวช (SVH) ถอนหุ้นสามามัญของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามคำร้องขอของ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ที่เพิ่งรับซื้อหุ้น SVH เสร็จสิ้น ส่งผลให้ BDMS ถือหุ้น SVH ในสัดส่วน 98.85% โดย SVH เพิ่งยุติการซื้อขายหลักทรัพย์วันสุดท้ายเมื่อ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงได้รวบรวมบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 64 พบว่ามีทั้งหมด 10 บริษัท (รวม SVH) ประกอบด้วย 

10 บจ.ออกจาก SET ตั้งแต่ต้นปี 64

ชื่อย่อหุ้น

เทรดวันสุดท้าย

เหตุผลที่ออก

SVH

7-ธ.ค.-65

เพิกถอนโดยสมัครใจ

PAE

9-ส.ค.-65

ส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

PE

22-มิ.ย.-65

กรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน

SF

31-พ.ค.-65

ถูก CPN ซื้อกิจการ

VNT

11-มี.ค.-65

ถูก PTTGC ซื้อกิจการ

VI

17-ส.ค.-64

แก้ไขเหตุเพิกถอนไม่ทัน

WR

17-ส.ค.-64

แก้ไขเหตุเพิกถอนไม่ทัน

YCI

17-ส.ค.-64

แก้ไขเหตุเพิกถอนไม่ทัน

RCI

15-ก.ค.-64

เพิกถอนโดยสมัครใจ

COL

19-ก.พ.-64

ถูก CRC ซื้อกิจการ

ที่มา : SETSMART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 บริษัทดังกล่าว มีเหตุผลการออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ร้องขอด้วยความสมัครใจ และถูก ตลท. ประกาศพ้นสภาพสถานะบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อเพิกถอนตามกฏของตลาดหลักทรัพย์ฯตามกำหนด จำนวน 5 บริษัท เท่ากัน 


*** 5 บจ. ถูกเทนเดอร์ฯ นำหุ้นออก SET 
 

นอกจาก SVH ที่ถูกซื้อกิจการ และเพิ่งนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว ยังมีอีก 4 บริษัท ประกอบด้วย บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) ซึ่งการเพิกถอนหุ้น SF เกิดขึ้นหลัง บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เข้าซื้อหุ้น SF คิดเป็นสัดส่วน 96.89% ที่ราคา 11.30 บาท จำนวนทั้งสิ้น 2 พันล้านหุ้น 

ก่อนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น SF ถอนหลักทรัพย์บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาต่อมา โดยหุ้นของ SF ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันสุดท้ายเมื่อ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา

ด้าน บมจ. วีนิไทย (VNT) ถูก บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ซื้อกิจการ และเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ VNT เพื่อการเพิกถอนหุ้นของ VNT  ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ VNT เปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันสุดท้ายเมื่อ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา

ฟาก บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) ถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามความประสงค์ของ บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RCI สัดส่วน 91.87% โดย DCC ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI จากผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัทฯ รวม 8.13% ในราคาเสนอซื้อ 3.90 บาท/หุ้น

ซึ่งการทำคำดสนอซื้อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อขจัดประเด็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ RCI เนื่องด้วย DCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RCI ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้น กระเบื้องบุผนังชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ RCI เปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันสุดท้ายเมื่อ 15 ก.ค.64

ส่วน บมจ.ซีโอแอล (COL) ถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หลัง บมจ.เซ็นทรัล รีเทล (CRC) ส่งบริษัท พีบีเอชดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CRC ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ COL โดยเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เป็นหุ้นสามัญจำนวน 640 ล้านหุ้น คิดเป็น 100% ในราคาเสนอซื้อ 19 บาท/หุ้น มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 1.21 หมื่นล้านบาท โดย COL ปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันสุดท้ายเมื่อ 15 ก.พ.64
 

*** อีก 5 บจ. แก้ไขข้อเพิกถอนไม่ทัน
 

ขณะที่ มีอีก 5 บริษัท ที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศพ้นสถาพบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากแก้ไขข้อเพิกถอนตามกำหนดของ ตลท. ไม่ทันเวลา ประกอบด้วย บมจ.พี เอ อี (ประเทศไทย) หรือ PAE ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตามข้อ 9 (6) ง ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 โดย PAE เปิดซื้อขายวันสุดท้ายเมื่อ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ (PE) ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศพ้นสถาพบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากไม่สามารถแต่งตั้งกรรมกาตรวจสอบให่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ ตลท.กำหนด โดย PE เปิดซื้อขายวัสุดท้ายเมื่อ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา 

ส่วนอีก 3 บริษัทที่เหลือ อย่าง บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น (VI), บมจ.วีรีเทล (WR) และ บมจ.ยงไทย (YC) ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศพ้นสถาพบริษัทจดทะเบียนในรอบเดียวกัน เนื่องจากทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุเพิกถอนตามข้อ 9 (15) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 

ทั้งนี้ หุ้นของ VI. WR และ YC เปิดให้นักลงทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันสุดท้ายเมื่อ 14 ส.ค.64 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด