efinancethai

ประเด็นร้อน

พบ 27 บิ๊ก บจ.เก็บหุ้นเดือน ต.ค.65 รวมกว่า 592 ลบ.

พบ 27 บิ๊ก บจ.เก็บหุ้นเดือน ต.ค.65 รวมกว่า 592 ลบ.

เปิดสถิติผู้บริหารซื้อขายหุ้นบริษัทตัวเองเดือน ต.ค.65 พบฝั่งซื้อมากกว่าฝั่งขาย 27 บิ๊ก บจ.ช้อปหุ้นเกิน 1 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 592 ล้านบาท มีถึง 5 รายที่เก็บหุ้นมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท สูงสุด 84.5 ล้านบาท ฝั่งขาปล่อยของออก พบ 15 บิ๊กบจ.ขายหุ้นเกิน 1 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท มี 4 รายรับทรัพย์ 20 - 69 ล้านบาท


*** 27 บิ๊ก บจ.เก็บหุ้นตัวเองเดือน ต.ค.รวมกว่า 592 ลบ.
 

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 4 - 28 ต.ค.65 พบว่า มีผู้บริหาร 27 รายจาก 27 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ซื้อหุ้นมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท รวมกว่า 592 ล้านบาทประกอบด้วย
 

ผู้บริหารซื้อหุ้นเดือน ต.ค.65

ชื่อย่อหุ้น

ผู้บริหาร

จำนวน (ล.หุ้น)

ช่วงราคา (บ./หุ้น)

มูลค่า (ลบ.)

SABUY

ชูเกียรติ รุจนพรพจี

6.5

13

84.5

ITEL

ณัฐนัย อนันตรัมพร

22.95

3.62 - 3.92

83.21

STARK

วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

19.79

3.75

74.22

PRINC

สาธิต วิทยากร

10.21

6.27 - 6.28

64.06

JMT

อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

0.9

59.5 - 66.63

56.63

SPALI

ประทีป ตั้งมติธรรม

1.3

18.63 - 19

24.43

SIRI

วันจักร์ บุรณศิริ

20

1.15 - 1.19

23.60

A

วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

4

5

20

JMART

เอกชัย สุขุมวิทยา

0.4

44.62 - 46

18.12

RS

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

1.15

14.7 - 15.05

17.05

NOVA

ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม

1.26

10.32

13

SUPER

จอมทรัพย์ โลจายะ

16

0.66 - 0.69

10.89

SAAM

พดด้วง คงคามี

1.55

7

10.85

MAJOR

วิชา พูลวรลักษณ์

0.6

17.52

10.51

LALIN

ไชยยันต์ ชาครกุล

1.18

8.7

10.27

DMT

สมบัติ พานิชชีวะ

0.95

10.4 - 10.5

9.96

PJW

วิวรรธน์ เหมมณฑารพ

2

4.8 - 4.84

9.64

ALL

ธนากร ธนวริทธิ์

12.05

0.73 - 0.76

8.95

STEC

จารุณัฐ จิรรัตน์สถิต

0.7

11.1 - 11.26

7.83

BLA

โชน โสภณพนิช

0.2

33

6.6

RBF

เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

0.52

10.92 - 11.98

6.09

PRKIT

อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

0.42

11.9 - 12.9

5.21

TACC

ชัชชวี วัฒนสุข

0.6

6.87 - 6.95

4.15

JR

จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

0.57

7.02 - 7.05

4.01

RCL

ทวินโชค ตันธุวนิตย์

0.12

28

3.36

CMO

กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์

0.64

4.03 - 4.16

2.63

SICT

กานต์ โอภาสจำรัสกิจ

0.3

7.3 - 7.52

2.24

ที่มา : ก.ล.ต. ข้อมูล ณ 28 ต.ค.65


ทั้งนี้มี 15 รายที่ซื้อหุ้นมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป และมี 5 รายที่มีมูลค่าการซื้อหุ้นมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป 

"ชูเกียรติ รุจนพรพจี" ผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) มีมูลค่าการซื้อหุ้นสูงสุด 84.5 ล้านบาท โดยซื้อหุ้น SABUY รวม 6.5 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 13 บาท/หุ้น 

รองลงมาคือ "ณัฐนัย อนันตรัมพร" ผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) เก็บหุ้น 22.95 ล้านหุ้น ช่วงราคา 3.62 - 3.92 บาท รวมมูลค่า 83.21 ล้านบาท 

ตามด้วย "วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ" ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ซื้อหุ้นรวม 19.79 ล้านหุ้น ราคา 3.75 บาท รวม 74.22 ล้านบาท


*** พบ 15 รายขายหุ้นเดือน ต.ค.รวมกว่า 200 ล้านบาท
 

ฝั่งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ บจ.ที่ขายหุ้นเดือน ต.ต.มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป มีทั้งสิ้น 15 ราย รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ดังนี้
 

ผู้บริหารขายหุ้นเดือน ต.ค.65

ชื่อย่อหุ้น

ผู้บริหาร

จำนวน (ล.หุ้น)

ช่วงราคา (บ./หุ้น)

มูลค่า (ลบ.)

HMPRO

มานิต อุดมคุณธรรม

5

13.75 - 13.9

69.2

ZIGA

ศุภกิจ งามจิตรเจริญ

10

4.01

40.09

BGRIM

ฮาราลด์ ลิงค์

1.1

33.18 - 33.21

36.57

THG

สุวดี พันธุ์พานิช

0.3

68.75 - 69.25

20.73

RAM

ขจิต หัพนานนท์

0.15

55 - 55.25

8.28

BANPU

องอาจ เอื้ออภิญญกุล

0.5

12.4

6.2

HTC

พัชร รัตตกุล

0.17

29.13

4.95

TIGER

จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์

1.5

2

3

AQ

เอ สัจเดว์

140

0.02

2.8

PROUD

ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

1

2.25

2.25

TITLE

จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์

1

1.67

1.67

TTB

สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง

1

1.36

1.36

NCAP

สุธิดา มงคลสุธี

0.34

3.44 - 3.46

1.16

CHO

ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์

0.13

8.8 - 9.1

1.16

PLUS

ภัทราพร กวีสุทธิกุล

0.1

10.8

1.08

ที่มา : ก.ล.ต. ข้อมูล ณ 28 ต.ค.65


ทั้งนี้มี 4 รายที่ขายหุ้นมากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป โดย "มานิต อุดมคุณธรรม" ผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) ขายหุ้นออกมากสุดในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ารวม 69.2 ล้านบาท โดยขายหุ้นไป 5 ล้านหุ้น ช่วงราคา 13.75 - 13.9 บาท/หุ้น

รองลงมาคือ "ศุภกิจ งามจิตรเจริญ" ผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานกรรมการบริหารรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซิก้า อินโนเวชั่น (ZIGA) ขาย 10 ล้านหุ้น ราคา 4.01 บาท รวมมูลค่า 40 ล้านบาท

ตามด้วย "ฮาราลด์ ลิงค์" ผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ขายหุ้นออก 1.1 ล้านหุ้น ช่วงราคา 33.18 - 33.21 บาท/หุ้น รวมมูลค่า 36.57 ล้านบาทข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด