efinancethai

ประเด็นร้อน

39 บิ๊ก บจ. ซื้อหุ้นเดือน พ.ค.65 มูลค่ารวม 1.4 พันลบ.

39 บิ๊ก บจ. ซื้อหุ้นเดือน พ.ค.65 มูลค่ารวม 1.4 พันลบ.

39 บิ๊กบจ. แห่เก็บหุ้นเดือน พ.ค. ดันยอดซื้อสูงกว่าขายในรอบ 2 เดือน รวมมูลค่ากว่า 1.4 พันลบ. "สารัชถ์ รัตนาวะดี" จาก GULF ซื้อสูงสุดถึง 476.56 ลบ. บิ๊กบจ. จาก THG แห่ซื้อมากสุด 2 ราย "หมอบุญ" - "เอื้อชาติ" รวมกันกว่า 141.24 ลบ. ส่วน "หมอปราเสริฐ" จาก BDMS ขายสูงสุด 243.72 ลบ. 

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เดือน พ.ค.65 ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท พบว่าส่วนใหญ่เป็นการซื้อ (ซื้อมากกว่าขายรอบ 2 เดือน) และมีผู้บริหาร 39 ราย จาก 38 บริษัท ซื้อหุ้นมูลค่ารวม 1.4 พันล้านบาท โดย 10 ผู้บริหารที่ซื้อหุ้นสูงสุด ประกอบด้วย 
 

10 บิ๊กบจ.ซื้อหุ้นมูลค่าสูงสุดเดือน พ.ค.

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น (ล.หุ้น)

ช่วงราคา (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

GULF

สารัชถ์ รัตนาวะดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10.36

46

476.56

JMART

อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.63

52.75 - 59.05

314.71

A5

โชติกร ปัญจทรัพย์

กรรมการ

40

2.71 - 2.86

111.4

DTAC

บุญชัย เบญจรงคกุล

ประธานกรรมการ

1.95

42.73 - 44.25

84.8

ORI

อารดา จรูญเอก

กรรมการ

7.25

9.69 - 10.2

72.1

THG

เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

กรรมการ

1.27

54 - 59.12

71.83

THG

บุญ วนาสิน

ประธานกรรมการบริษัท

1.16

57.18 - 62.5

69.41

THANI

วิรัตน์ ชินประพินพร

ประธานกรรมการ

10

4.07 - 4.18

41.25

SENA

ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.19

3.87 - 4.22

37.17

SUPER

จอมทรัพย์ โลจายะ

รองประธานคณะกรรมการ

29.01

0.79 - 0.83

23.49

ที่มา  : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


*** "สารัชถ์" จาก "GULF" ซื้อสูงสุด 476.56 ลบ.
 

"สารัชถ์ รัตนาวะดี" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เป็นผู้บริหารที่ซื้อหุ้นในเดือน พ.ค.65 สูงสุด มูลค่า 476.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 10.36 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 46 บาท/หุ้น โดยเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

*** อีก 2 บิ๊ก บจ.ซื้อหุ้นเดือน พ.ค. มากกว่า 100 ลบ.
 

ขณะเดียวกัน ในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้บริหารบจ.อีก 2 ราย ที่ซื้อหุ้นมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท ประกอบด้วย "อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ มาร์ท (JMART) ซื้อหุ้นมูลค่า 314.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 5.63 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 52.75 - 59.05 บาท/หุ้น ทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ด้าน "โชติกร ปัญจทรัพย์" กรรมการ บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) ซื้อหุ้นมูลค่า 111.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 40 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 2.71 - 2.86 บาท/หุ้น โดยเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

*** "THG" มีบิ๊กบจ.ซื้อหุ้นจำนวนมากสุด 2 ราย
 

ฟาก บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) เป็นบริษัทที่มีจำนวนผู้บริหารมากสุด 2 ราย ที่ซื้อหุ้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท ประกอบด้วย "เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์" กรรมการ ที่ซื้อหุ้นมูลค่า 71.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 1.27 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 54 - 59.12 บาท/หุ้น โดยเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขณะที่ "บุญ วนาสิน" ประธานกรรมการบริษัท THG ซื้อหุ้นมูลค่า 69.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 1.16 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 57.18 - 62.5 บาท/หุ้น โดยเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ 


*** "เชง" จาก TU ฟาดกำไรขายหุ้นเดือน พ.ค.
 

ทั้งนี้ "เชง นิรุตตินานนท์" ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เป็นผู้บริหารรายเดียว ที่ได้กำไรจากการซื้อ - ขายหุ้นในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากเมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา ซื้อหุ้นจำนวน 1 แสนหุ้น ที่ช่วงราคา 16.4 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1.64 ล้านบาท 

ก่อนที่ผู้บริหาร TU รายดังกล่าว จะตัดขายหุ้นจำนวนดังกล่าวออกไปทั้งหมด เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา ด้วยช่วงราคา 17.2 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1.72 ล้านบาท 


*** ด้านฝั่งขายมี 36 ราย มูลค่ารวม 997.68 ลบ.
 

ส่วน ผู้บริหารที่ขายหุ้นเดือน พ.ค.65 มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท พบว่ามี 36 ราย จาก 30 บริษัท มูลค่ารวม 997.68 ล้านบาท โดย 10 อันดับแรก ที่มีการขายสูงสุด ประกอบด้วย
 

10 บิ๊กบจ.ขายหุ้นมูลค่าสูงสุดเดือน พ.ค.

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น (ล.หุ้น)

ช่วงราคา (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

BDMS

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

9

27.08

243.72

HENG

ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์

กรรมการ

51.48

3.22

165.77

CHAYO

สุขสันต์ ยศะสินธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10

12.3

123.00

ALL

ธนากร ธนวริทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

81

1.48

119.88

TSR

เอกรัตน์ แจ้งอยู่

ประธานกรรมการบริหาร

22

3.9

85.80

PRINC

อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี

กรรมการ

4.2

5.55 - 5.9

24.04

SISB

วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร

กรรมการ

1.9

12 - 12.3

23.08

ZEN

ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

กรรมการ

1.71

11.23 - 11.3

19.26

QLT

สรรพัชญ์ รัตคาม

ประธานกรรมการบริหาร

3

5.9

17.70

CAZ

นิตา ตรีวีรานุวัฒน์

กรรมการ

1.8

7 - 7.7

13.23

ที่มา  : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


*** "หมอปราเสริฐ" จาก BDMS ขายสูงสุด 243.72 ลบ. 
 

"ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ" กรรมการ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เป็นผู้บริหารที่ขายหุ้นในเดือน พ.ค.65 สูงสุด มูลค่า 243.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 9 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 27.08 บาท/หุ้น โดยเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ไม่ระบุผู้ซื้อ

รองลงมา คือ "ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์" กรรมการ บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล (HENG) ที่ขายหุ้นมูลค่า 165.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 51.48 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 3.22 บาท/หุ้น โดยเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ไม่ระบุผู้ซื้อ
 

*** อีก 2 บิ๊ก บจ.ขายหุ้นเดือน พ.ค. มากกว่า 100 ลบ.
 

ขณะเดียวกัน ในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ยังมีผู้บริหารบจ. อีก 2 ราย ที่ขายหุ้นมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท ประกอบด้วย "สุขสันต์ ยศะสินธุ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ขายหุ้นมูลค่า 123 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 10 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 12.3 บาท/หุ้น โดยเป็นการขายให้กับ "ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา" ประธานกรรมการ บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC)

ส่วน "ธนากร ธนวริทธิ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) ขายหุ้นมูลค่า 119.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 81 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 1.48 บาท/หุ้น โดยเป็นการขายให้กับ กองทุน "Ktzmico Private Fund" จำนวน 53.8 ล้านหุ้น 

นอกจากนี้ ผู้บริหาร ALL รายดังกล่าว ยังขายหุ้นให้กับ นักลงทุนรายใหญ่ อย่าง "สมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล" จำนวน 20 ล้านหุ้น, "นิตยา หิรัญประทีป" จำนวน 4.5 ล้านหุ้น  และ "วรัตม์เวช เหรียญเดชาเวชกุล" จำนวน 2.7 ล้านหุ้นข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด