efinancethai

ประเด็นร้อน

ส่อง 23 บจ.กำไร Q1/66 โตเกิน 50% ทั้ง YoY - QoQ

ส่อง 23 บจ.กำไร Q1/66 โตเกิน 50% ทั้ง YoY - QoQ

บจ.รายงานกำไร Q1/66 หมดแล้ว งวดนี้มี 97 บริษัท กำไรโตทั้ง YoY - QoQ ในนี้มีถึง 23 บจ.กำไรโตเกิน 50% ทั้ง YoY - QoQ พบ "TIPCO" กำไรโต YoY สูงสุดถึง 5,166% รับยอดขายเครื่องดื่มพุ่ง ฟาก "SCC" กำไรโต QoQ สูงสุดถึง 10,410% หลังมีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

 

*** 97 บจ. กำไร Q1/66 โตทั้ง YoY - QoQ

ล่าสุด บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ส่วนใหญ่ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/66 ออกมาหมดแล้ว ซึ่งในงวดนี้มี 97 บริษัท ที่กำไรสุทธิเติบโตขึ้นทั้งเทียบปีก่อน (YoY) และไตรมาสก่อน (QoQ)

 

*** มี 23 บจ. กำไรโตเกิน 50% ทั้ง YoY - QoQ

ขณะที่ เมื่อเจาะลึกข้อมูลลงไป พบว่า มี 23 บริษัท ที่กำไรสุทธิงวดดังกล่าว เติบโตขึ้นทั้งเทียบปีก่อน และไตรมาสก่อน มากกว่า 50% ทั้ง 2 ขา ประกอบด้วย 
 

23 บจ.กำไร Q1/66 โตเกิน 50% YoY – QoQ

ชื่อย่อหุ้น

กำไร Q1/66 (ลบ.)

%chg YoY

%chg QoQ

TIPCO

231.5

5,166.11

67.88

TITLE

65.47

791.05

65.43

SANKO

16.9

560.12

140.16

ASAP

26.31

414.71

295.29

TNL

103.86

404.98

222.29

D

27.23

242.59

54.91

WHAUP

257.39

228.71

77.55

SUN

94.75

211.94

158.93

TPCH

110.77

199.46

229.57

PYLON

60.89

184.64

1,899.53

NCAP

142.07

117.79

101.93

MSC

139.94

117.48

712.26

CSR

17.61

111.03

69.56

BBIK

58.26

107.62

91.33

HTC

199.79

92.68

94.79

WP

39.41

92.42

343.00

SCC

16,525.74

86.87

10,410.62

TMI

15.04

81.50

169.80

SAPPE

274.79

79.15

78.04

A5

86.8

73.33

274.63

2S

83.41

69.81

403.93

KSL

537.64

61.90

869.03

TOA

632.49

54.21

120.73

ที่มา : SETSMART ข้อมูล ณ 16 พ.ค.66

 

*** ส่วนใหญ่เป็นหุ้น SET กลุ่มอาหารติดเพียบ

23 บจ.ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 13 บริษัท และเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 8 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มติดโผมากสุด จำนวน 4 บริษัท 

 

รองลงมาเป็นหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง, พลังงานและสาธารณูปโภค, เงินทุนและหลักทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และ สินค้าอุตสาหกรรม จำนวน 2 บริษัท เท่ากัน 

 

*** "TIPCO" กำไรโต YoY แรงสุดถึง 5,166%

โดย บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ (TIPCO) เป็นบริษัทที่กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 เติบโตจากปีก่อนสูงสุดถึง 5,166% และยังเติบโตจากไตรมาสก่อนอีก 67.88% หลังรายงานกำไรสุทธิจำนวน 231 ล้านบาท 

 

สำหรับ ปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานไตรมาส 1/66 ของ TIPCO มาจากยอดขายเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น จากการปรับราคาขายขึ้นของบริษัทส่งผลให้กำไรขั้นต้นเติบโตขึ้น อีกทั้ง ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

*** พบอีก 2 บจ. กำไร Q1/66 โตเกิน 500%

ขณะที่ มีอีก 2 บริษัท ที่กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 เติบโตขึ้นจากปีก่อนมากกว่า 500% ประกอบด้วย บมจ.ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (TITLE) ที่รายงานกำไรสุทธิ 65 ล้านบาท เติบโตขึ้น 791.05% จากปีก่อน และเติบโตขึ้น 65.43% จากไตรมาสก่อน 

 

มีปัจจัยหนุนจากยอดขายเพิ่มขึ้น หนุนยอดโอนกรรมสิทธิ์ปรับตัวขึ้นตาม ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการ The Title หาดราไวย์เฟส 5 นอกจากนี้ ต้นทุนทางการเงินของ TITLE ยังลดลงเหลือ 0.09 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนอยู่ที่ระดับ 3.29 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมไปค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้  

 

ด้าน บมจ.ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) หรือ SANKO รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/66 จำนวน 16.9 ล้านบาท เติบโตขึ้น 560.12% จากปีก่อน และเติบโตขึ้น 140.16% จากไตรมาสก่อน 

 

ปัจจัยหนุนผลการดำเนินงาน SANKO มาจากรายได้เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม อีกทั้ง ต้นทุนวัตถุดิบยังปรับตัวลดลง 8.08% จากปีก่อน  

 

*** SCC กำไรโต QoQ สูงสุดถึง 10,410%

ฟาก บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCC) เป็นบริษัทที่กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 เติบโตจากไตรมาสก่อนมากสุดถึง 10,410.62% และยังเติบโตขึ้นจากปีก่อนถึง 86.87% หลังรายงานกำไรสุทธิช่วงดังกล่าวที่ 16,525 ล้านบาท 

 

สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิของ SCC ฟื้นตัวแรง เป็นเพราะมีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จากการรวมกิจการระหว่าง บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 11,956 ล้านบาท 

 

อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ในไตรมาสนี้ กำไรจะอยู่ที่ 4,510 ล้านบาท ลดลง 42% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะปริมาณขายและส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ รวมทั้งต้นทุนพลังงานทีเพิมขึ้น

 

รองลงมา คือ บมจ.ไพลอน (PYLON) ที่รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/66 ที่ 60.89 ล้านบาท เติบโตขึ้น 1,899.53% จากไตรมาสก่อน และเติบโตขึ้นจากปีก่อน 184.64% จากปีก่อน มีปัจจัยหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 184.67%

 

*** อีก 2 บจ. กำไรโต QoQ มากกว่า 500%

ทั้งนี้ ยังมีอีก 2 บริษัท ที่กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 เติบโตจากไตรมาสก่อนมากกว่า 500% ประกอบด้วย บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL) ที่รายงานกำไสุทธิ 537.64 ล้านบาท เติบโตขึ้น 869.03% จากไตรมาสก่อน และเติบโตขึ้น 61.90% จากปีก่อน 

 

ปิดท้าย ด้วย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (MSC) ที่รายงานกำไรสุทธิ 139.94 ล้านบาท เติบโตขึ้น 712.26% จากไตรมาสก่อน และเติบโตขึ้น 117.48% จากปีก่อน ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด