efinancethai

FinTech

รู้จักกับนักตรวจสอบความปลอดภัย ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล

รู้จักกับนักตรวจสอบความปลอดภัย ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล

 

รู้จักกับนักตรวจสอบความปลอดภัย ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล 

 

ในช่วงที่ผ่านมาแนวโน้มการโจมตี โปรเจกต์ด้านการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance : DeFi ) รวมถึงโปรเจกต์ Web3  มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทางการเงินมหาศาลรวมไปถึงการรั่วไหลข้อมูลที่สำคัญ 

 

 

ในปี 2023 ที่ผ่านมา ผู้โจมตีหรือเหล่าแฮ็กเกอร์นั้นได้มีการโจมตี แพลตฟอร์มโดยใช้ช่องโหว่ใน Smart Contract ที่ถูกพัฒนามาอย่างไม่ปลอดภัย หรือขาดการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรัดกุม นอกจากนี้ การโจมตียังมีความซับซ้อนมากขึ้นต่อเนื่องไปยังส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบ Web3 

 

 

ในปี 2023 การโจมตีทางไซเบอร์ได้สร้างความเสียหายทางด้านการเงินรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1.84 พันล้านดอลลาร์จาก DeFi และ Web3  มีเหตุการโจมตีไซเบอร์ถึง  751 เหตุการณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยของความเสียหายต่อเหตุการณ์อยู่ที่ 2.45 ล้านดอลลาร์ ข้อมูล ณ ไตรมาส 3 ของปี 2023 มีจำนวนเงินที่สูญเสียไป 686.5 ล้านดอลลาร์จากการโจมตีทั้งหมด 183 ครั้ง


 

จากแนวโน้มการโจมตีไซเบอร์ในโลก DeFi และ Web3 ยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของมาตรการความปลอดภัย และหนึ่งในผู้ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวก็คือ Smart Contract Auditor นั่นเอง!!!  

 

 

Smart Contract Auditor คือใคร? 

 

 

“Smart Contract Auditor” คือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรหัสของ Smart Contract ที่มักถูกพัฒนาเป็นระบบหรือแฟลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลและใช้งานบนบล็อกเชน โดย Smart Contract Auditor มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบโค้ดเพื่อค้นหาความผิดพลาดที่เป็นไปได้ เช่น ช่องโหว่ทางความปลอดภัย รูปแบบการเขียนโค้ดที่ไม่เหมาะสม หรือปัญหาในการดำเนินการที่ไม่มีประสิทธิภาพ 


 

เพื่อให้มั่นใจว่า Smart Contract  มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย ป้องกันความเสียหายทางด้านการเงิน หรือความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ใช้ Smart Contract นั้น บทบาทของ Smart Contract Auditor จะดำเนินการตรวจสอบโค้ดอย่างพิถีพิถันเพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถปรับปรุงและป้องกันความผิดพลาดในการเขียนโค้ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Smart Contract Auditor สำคัญแค่ไหน? 

 

 

Smart Contract Auditor เป็นผู้ตรวจสอบรหัส Smart Contract ที่ถูกติดตั้งบนแพลตฟอร์มบล็อกเชนอย่างละเอียดและครบถ้วน รวมถึงการระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัย การปฏิบัติการเขียนโค้ดที่ไม่ดี และโค้ดที่ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ และความปลอดภัยของ Smart Contract 

 

 

ผู้ตรวจสอบ Smart Contract ไม่เพียงแต่ต้องทำการทดสอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงและช่องโหว่ แต่ยังต้องตรวจสอบตรรกะทางธุรกิจว่าเป็นไปตามความต้องการของธุรกิจ (ฺBussiness Requirement) ที่ได้มีการระบุไว้ใน White Paper ของโครงการอีกด้วย

 

 

Smart Contract Auditor จะมีการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การตรวจสอบรหัสด้วยวิธีการ การวิเคราะห์ Source Code ของ Smart Contract การทดสอบการใช้งาน Smart Contract ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และการตรวจสอบทางรูปแบบ เพื่อประเมิน Smart Contract อย่างละเอียด 

 

 

นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำที่สามารถปฏิบัติได้จริงแก่ทีมพัฒนา Smart Contract  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Smart Contract ความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจสอบ Smart Contract จึงเป็นหัวใจหลักในการรักษาความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของ Smart Contract ภายในนิเวศบล็อกเชน

 

 

บทบาทของ Smart Contract Auditor 

 

 

ผู้ตรวจสอบ Smart Contract มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโปรเจกต์ DeFi และ Web3 โดยการเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และให้ความมั่นใจในความสมบูรณ์ของ Smart Contract นี่คือวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมในการปรับปรุงโปรเจกต์เหล่านี้ : 

 

 

เพิ่มความปลอดภัย : ผู้ตรวจสอบ Smart Contract ตรวจสอบรหัสที่เป็นพื้นฐานของโปรเจกต์ DeFi และ Web3 อย่างละเอียดเพื่อระบุช่องโหว่ ข้อบกพร่อง และโจทย์ที่เป็นไปได้ ด้วยการทำการตรวจสอบอย่างละเอียดพวกเขาช่วยเสริมความปลอดภัยของ Smart Contract ลดความเป็นไปได้ของการโจมตี การสูญเสียทางการเงิน

 

 

ลดความเสี่ยง: ผู้ตรวจสอบเชี่ยวชาญในการรู้จักช่องโหว่ที่พบบ่อยซึ่งอาจทำให้ความสามารถของ Smart Contract ที่เสี่ยงต่อการบกพร่อง โดยการระบุและแก้ไขความเสี่ยงเหล่านี้อย่างระมัดระวัง ผู้ตรวจสอบช่วยลดความเสี่ยงและช่องโหว่ที่เป็นไปได้ในโปรเจกต์ DeFi และ Web3

 

 

ความเชื่อมั่นในความปลอดภัย: ผู้ตรวจสอบ Smart Contract รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าโปรเจกต์ DeFi และ Web3 ปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม โดยการตรวจสอบว่า Smart Contract ปฏิบัติตามโปรโตคอลและแนวทางด้านความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบมีส่วนร่วมในความเชื่อถือและความถูกต้องของโปรเจกต์เหล่านี้

 

 

สร้างความเชื่อถือและโปร่งใส: ผ่านความเชี่ยวชาญและกระบวนการตรวจสอบที่ระมัดระวัง ผู้ตรวจสอบ Smart Contract ช่วยสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้ นักลงทุน และผู้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ DeFi และ Web3 โดยการยืนยันความปลอดภัยและความเชื่อถือของ Smart Contract ส่งเสริมความมั่นใจในระบบนี้ โดยดึงดูดผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นและกระตุ้นการเติบโตของโปรเจกต์หรือแพลตฟอร์ม DeFi และ Web3

 

 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ผู้ตรวจสอบ Smart Contract มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงโปรเจกต์ DeFi และ Web3 อย่างต่อเนื่อง โดยการทำการตรวจสอบ Smart Contract เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ช่องโหว่ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาและปรับปรุงโปรเจกต์หรือแพลตฟอร์ม DeFi และ Web3

 

 

การตรวจสอบ Smart Contract โดยทั่วไปประกอบด้วยการวิเคราะห์รหัสที่ครอบคลุมอย่างละเอียด รวมถึงการทดสอบแบบอัตโนมัติและการทดสอบด้วยมือ ขั้นตอนนี้รวมถึงการวิเคราะห์รหัสต้นฉบับเพื่อตรวจสอบช่องโหว่ทั้งหมดที่รู้จัก การเตรียมรายงานตรวจสอบแรกพร้อมกับปัญหาที่พบและการแนะนำวิธีการแก้ไข การตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไข และรายงานการตรวจสอบ (Smart Contract Audit Report)

 

 

โดยสรุป “Smart Contract Auditor” ถือเป็นหนึ่งในผู้ตรวจสอบความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับแพลตฟอร์ม DeFi และ Web3 ในการตรวจสอบด้านความมั่งคงปลอดภัย และเพื่อสร้างความโปร่งใสต่อการให้บริการกับแพลตฟอร์ม DeFi และ Web3 ที่ถือเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตในยุคปัจจุบัน

 

 

 

บทความโดย : Valix Consulting (https://fb.com/ValixConsulting) บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย Smart Contract (Aduit) และ Web3 Security Assesment ทั้งในส่วนของระบบ On-Chain และ Off-Chain โดยมีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบทั้ง Project ของไทยและ Project ระดับ Global

 

 

อ้างอิง:

https://www.infosecurity-magazine.com/news/cyber-attacks-drain-web3/

https://valix.io/

https://www.techtarget.com/searchsecurity/tip/Smart-contract-vulnerabilities-and-how-to-mitigate-them

https://www.chainalysis.com/blog/crypto-hacking-stolen-funds-2024/

 

กราฟิก: ณัฐชนน พูนชัย (Boom)บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh