efinancethai

FinTech

Proof of Authority (PoA) คืออะไร?

Proof of Authority (PoA) คืออะไร?

 

 

 

Proof–of–Authority (PoA) ระบบกลไกฉันทามติที่ไม่ได้มีแค่ PoW และ PoS

 

 

การอัปเกรดของ Ethereum The Merge ที่เปลี่ยน Blockchain จากกลไกฉันทามติแบบ Proof-of-Work (PoW) ไปเป็นกลไกฉันทามติแบบ Proof-of-Stake (PoS) ที่จะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน ลดการรวมศูนย์ สามารถเพิ่มปริมาณธุรกรรมได้ด้วย Sharding และลดอุปสรรคในการสร้างบล็อกใหม่ในเครือข่าย แต่กลไกฉันทามติก็ไม่ได้มีเพียงแค่ Proof-of-Work (PoW) และ Proof-of-stake (PoS) เท่านั้น ยังมีกลไกฉันทามติแบบ Proof-of-Authority (PoA) อีกด้วย

 

Proof-of-Authority (PoA) คืออะไร?

 

Proof-of-Authority (PoA) เป็นกลไกฉันทามติทางเลือก ซึ่งอาศัยเครื่องมือตรวจสอบที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในการสร้างบล็อก ด้วยเหตุนี้จึงให้พลังในการคำนวณแก่เครือข่าย ช่วยให้การทำธุรกรรมค่อนข้างเร็วโดยใช้อัลกอริธึม Byzantine Fault Tolerance (BFT) ที่มีข้อมูลประจำตัวเป็นเดิมพัน

 

PoA เป็นกลไกฉันทามติประเภทหนึ่งที่ต้องการสร้างเครือข่ายของตนเองที่ปิดโดยธรรมชาติและไม่ต้องการการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้งานทั่วไป เนื่องจากเครือข่ายที่ใช้ PoA ได้รับอนุญาต ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรม "การขุด" แต่อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมเครือข่ายยังสามารถปรับใช้ความซ้ำซ้อนได้ด้วยการเรียกใช้หลายโหนดภายใต้ข้อมูลชุดเดียวกันที่อยู่ในเครือข่าย

 

กลไกฉันทามติประเภทนี้ไม่ได้ใช้ทรัพยากรมาก แต่ต้องใช้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโหนด ซึ่งเป็นกลไกที่ให้แรงจูงใจในการดำเนินการอย่างซื่อสัตย์และสอดคล้องกับการทำงานที่เหมาะสมของเครือข่าย เนื่องจากมีเรื่องตัวตนของผู้ใช้งานและชื่อเสียงที่เป็นเดิมพัน

 

PoA กับสามเงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติ

 

1.การระบุตัวตนอย่างเป็นทางการบนเครือข่ายสำหรับผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

 

2.คุณสมบัติตามเกณฑ์บางอย่าง ที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเชื่อมโยงกับองค์กรหรือชื่อเสียงที่ดี ฯลฯ

 

3.ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างบล็อกและการตรวจสอบความถูกต้องบนเครือข่าย

 

โดยเครือข่ายประเภทนี้สามารถยืมการออกแบบและโหมดการทำงานจากบล็อกเชนสาธารณะที่มีอยู่ได้ เช่น Ethereum หรือ Cardano ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

 

ข้อดีของ Proof-of-Authority (PoA)

 

PoA สามารถสร้างความแตกต่างได้มากกว่ากลไกฉันทามติอื่นๆ เช่น PoW และ PoS ซึ่งมี 2 ประเด็นหลัก คือ :

 

     1)  มีจำนวนธุรกรรมต่อวินาทีเพิ่มมากขึ้นที่สามารถดำเนินการได้ทันที

 

     2)  มีความจำเป็นที่ต้องใช้ทรัพยากรในการคำนวณน้อยลง

 

ข้อเสียของ Proof-of-Authority (PoA)

 

กลไก PoA ได้รับการพิจารณาให้เป็นแบบรวมศูนย์ เนื่องจากตัวตรวจสอบความถูกต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า โมเดลอัลกอริธึมฉันทามตินี้เป็นความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบแบบรวมศูนย์เป็นหลัก

 

และปัญหาสำคัญทั่วไปอีกประการหนึ่งคือทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลระบุตัวตนของตัวตรวจสอบ PoA ได้ แต่ก็จะมีเพียงผู้เล่นที่ได้รับการยอมรับเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติในส่วนนี้ได้ และมีความพยายามที่จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องเสมอ อย่างไรก็ตามการรู้ตัวตนของผู้ตรวจสอบอาจทำให้บุคคลที่ 3 สามารถเข้ามาจัดการระบบได้

 

ก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกลไกฉันทามติใดที่สมบูรณ์แบบ แต่ละประเภทล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แม้ว่าการกระจายอำนาจจะถูกมองว่าเป็นข้อได้เปรียบจากผู้คนในชุมชน Crypto แต่ PoA ยอมเสียสละการกระจายอำนาจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และความสามารถในการปรับขนาดที่สูง

 

Proof-of-Authority (PoA)  vs Proof-of-Stake (PoS)

 

อัลกอริทึม PoA และ PoS มีข้อดีและข้อเสียที่คล้ายกัน ยิ่งไปกว่านั้นในประวัติศาสตร์ของบล็อกเชนเรียกได้ว่ายังไม่มีนักพัฒนาหรือแพลตฟอร์มใดที่สามารถนำเสนอกลไกที่เป็นเอกฉันท์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาหรือการคัดค้านได้

 

อัลกอริธึม PoA ช่วยลดพลังงานที่จำเป็นในการรันเครือข่ายและทำให้การตรวจสอบทำได้ง่ายขึ้น ในอีกทางหนึ่ง ส่วนอัลกอริธึม PoS ช่วยอำนวยความสะดวกในการกระจายอำนาจโดยอนุญาตให้บุคคลมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

 

อัลกอริทึม PoA ไม่ต้องการการแก้ปริศนาเพื่อรับประกันการเชื่อมต่อระหว่างโหนดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นตัวตรวจสอบความถูกต้องจึงไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษในการบำรุงรักษาเครือข่าย ความเร็วที่หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมถูกเร่งด้วยอัลกอริธึมการพิสูจน์อำนาจ เป็นผลให้บล็อกเชนบันทึกอัตราการทำธุรกรรมที่สูงกว่า PoS หรือ PoW เนื่องจากการสร้างบล็อกที่คาดการณ์ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวตรวจสอบความถูกต้อง

 

นอกจากนี้ กลไกฉันทามติแบบ PoA ยังทนทานต่อการโจมตีมากกว่าที่กลไกฉันทามติแบบ PoS หรือ PoW เนื่องจากผู้ใช้ที่จัดการเพื่อสร้างพลังการประมวลผล 51% ไม่สามารถประนีประนอมกับเครือข่ายได้ อย่างไรก็ตาม บุคคลหรือกลุ่มแฮกเกอร์อาจโจมตีหรือทำการปิดเครือข่าย PoS ได้ หากพวกเขาได้รับเหรียญเพียงพอ (51% ของเงินเดิมพันทั้งหมด) เพื่อปกป้องความปลอดภัยของเครือข่าย บล็อกเชนเกือบทั้งหมดจะใช้เทคนิคบางอย่างที่กีดกันการกระทำที่เป็นอันตรายของแฮกเกอร์

 

แม้ว่า PoS จะมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและ PoW ใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก แต่ PoA ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในแง่ของความปลอดภัยและการใช้พลังงาน แต่เนื่องจาก PoA เป็นกลยุทธ์แบบรวมศูนย์มากกว่าสำหรับการสนับสนุนฉันทามติบนเครือข่ายบล็อกเชน จึงกำหนดเป้าหมายธุรกิจหรือกลุ่มส่วนตัวที่มุ่งใช้เครือข่ายที่ต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น

 

 

ที่มา :

https://www.coinhouse.com/what-is-proof-of-authority/

https://www.geeksforgeeks.org/proof-of-authority-consensus/

https://www.coindesk.com/learn/what-is-proof-of-authority/

https://academy.binance.com/en/articles/proof-of-authority-explained

https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/proof-of-authority-poa

https://cointelegraph.com/blockchain-for-beginners/proof-of-authority-vs-proof-of-stake-key-differences-explained

 

กราฟิก: ณัฐชนน พูนชัย (Boom) 

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh